محصولات دسته بندی " نظافت خانه "

نیروی آقا برای نظافت ساختمان
نیروی آقا برای نظافت ساختمان

از کثیفی  ساختمان خود به ستوه آمده اید؟با ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت مشاعات منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن، شما را در این راه یاری می دهیم.

موجود نیست

نیروی خانم برای نظافت ساختمان
نیروی خانم برای نظافت ساختمان

از کثیفی ساختمان خود به ستوه آمده اید؟با ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت ساختمان شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن، شما را در این راه یاری می دهیم.

موجود نیست

نیروی آقا برای نظافت مشاعات
نیروی آقا برای نظافت مشاعات

از کثیفی مشاعات و ساختمان خود به ستوه آمده اید؟با ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت مشاعات منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن، شما را در این راه یاری می دهیم.

موجود نیست

نیروی خانم برای نظافت مشاعات
نیروی خانم برای نظافت مشاعات

از کثیفی مشاعات و ساختمان خود به ستوه آمده اید؟با ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت مشاعات منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن، شما را در این راه یاری می دهیم.

موجود نیست

نیروی آقا برای نظافت سالن و راهرو
نیروی آقا برای نظافت سالن و راهرو

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت سالن و راهرو منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی خانم برای نظافت سالن و راهرو
نیروی خانم برای نظافت سالن و راهرو

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت سالن و راهرو منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای اتوکشی
نیروی آقا برای اتوکشی

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت اتو کردن و منظم کردن لباس های شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی خانم برای اتوکشی
نیروی خانم برای اتوکشی

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت اتو کردن و منظم کردن لباس های شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی خانم برای گردگیری
نیروی خانم برای گردگیری

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت جارو و گردگیری منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای جارو و گردگیری
نیروی آقا برای جارو و گردگیری

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت جارو و گردگیری منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای شستشوی ظروف
نیروی آقا برای شستشوی ظروف

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت شستشوی ظروف منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی خانم برای شستشوی ظروف
نیروی خانم برای شستشوی ظروف

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت شستشوی ظروف منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای شستشوی کف
نیروی آقا برای شستشوی کف

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت شستشوی کف منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی خانم برای شستشوی کف
نیروی خانم برای شستشوی کف

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت شستشوی کف منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای جابجایی زباله
نیروی آقا برای جابجایی زباله

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت جابجایی زباله های منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای نظافت اتاق خواب
نیروی آقا برای نظافت اتاق خواب

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت اتاق خواب منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی خانم برای نظافت اتاق خواب
نیروی خانم برای نظافت اتاق خواب

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت اتاق خواب منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای نظافت آشپزخانه
نیروی آقا برای نظافت آشپزخانه

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت آشپزخانه منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی خانم برای نظافت آشپزخانه
نیروی خانم برای نظافت آشپزخانه

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت آشپزخانه منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای شستشوی سرویس بهداشتی
نیروی آقا برای شستشوی سرویس بهداشتی

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت شستشوی سرویس بهداشتی و حمام منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی خانم برای شستشوی سرویس بهداشتی
نیروی خانم برای شستشوی سرویس بهداشتی

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت شستشوی سرویس بهداشتی و حمام منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نیروی آقا برای نظافت
نیروی آقا برای نظافت

ارسال یک نیروی مجرب و کارکشته جهت نظافت و خانه تکانی منزل شما،با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ممکن.

موجود نیست

نظافت ساعتی منزل
نظافت ساعتی منزل

از معدود شغل هایی است که در آن استخدام کارگران خانم به آقا برتری دارد و اتفاقا دستمزد نیروهای آنها که برای تمیز کردن خانه ها راهی منازل می شوند، بیشتر خانم هایی هستند که در کار خانه و رفت و روب تبحری دارند. دستمال کشیدن کف و تمیز کردن دیوارهای آشپزخانه و مرتب کردن داخل کمدها و منظم کردن وسایل و لباس های و ... کارهای روتین و روزمره ای است که کارگران خانم در منازل عهده دار انجام آن می شوند

موجود نیست

نظافت آشپزخانه
نظافت آشپزخانه

آیا می دانید آشپزخانه قلب خانه است روزانه چندساعت وقت یک خانم خانه دار در آشپزخانه می گذرد. ومحل نگهداری مواد غذایی وپخت وپز در آنجا است و به اين خاطر نظافت آشپزخانه برای حفظ سلامت افراد خانه به‌طور مستقيم ارتباط دارد. مواد غذايي وپخت وپز و ظروفي که غذا در آن تهيه و سرو مي‌شود، همه درقلب خانه یعنی آشپزخانه نگهداري مي‌شود و سالم وبهداشتی بودن غذايي که مي‌خوريم، به نظافت آشپزخانه ،تميز بودن،ضدعفونی و بي‌ميکروب بودن اين محل بستگی دارد. بنابه گزارشها علت خیلی از مسموميت‌ها غذايي، رعايت نکردن نظافت آشپزخانه و بهداشت مواد غذايي و وجود آلودگي در محل نگه داری وپخت پزدرمحیط ناسالم است. اگر مي‎خواهيد آشپزخانه‌اي سالم و عاري از آلودگي‌هاي ميکروبي داشته باشيد، می توانیداز شرکت های خدماتی  بهترین وکارآزموده ترین آنها برای نظافت آشپزخانه تان کمک بگیرید 

موجود نیست

فروشگاه های دسته بندی " نظافت خانه "


فروشگاهی وجود ندارد