محصولات دسته بندی " پرستار سالمند "

نیروی آقا برای پرستاری از سالمند در خارج از منزل
نیروی آقا برای پرستاری از سالمند در خارج از منزل

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مربوطه بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :1-مراقبت و نگهداری از سالمند4- رسیدگی به امور رفاهی سالمند و گردشگری سالمند( با اجازه کتبی خانواده)6- همراهی سالمند در بیرون از منزل

موجود نیست

نیروی خانم برای پرستاری از سالمند در خارج از منزل
نیروی خانم برای پرستاری از سالمند در خارج از منزل

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مربوطه بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :1-مراقبت و نگهداری از سالمند4- رسیدگی به امور رفاهی سالمند و گردشگری سالمند( با اجازه کتبی خانواده)6- همراهی سالمند در بیرون از منزل

موجود نیست

نیروی آقا برای انجام امور شخصی و خانگی سالمند
نیروی آقا برای انجام امور شخصی و خانگی سالمند

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مربوطه بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :1-مراقبت و نگهداری از سالمند3- تهیه غذا و دادن غذا5- رسیدگی به علائق سالمند در اوقات فراغت ( مرور خاطرات- خواندن کتاب – حل کردن جدول و ...... )8- رسیدگی به نظافت و استحمام سالمند9- رسیدگی به نظافت محل زندگی سالمند

موجود نیست

نیروی خانم برای انجام امور شخصی و خانگی سالمند
نیروی خانم برای انجام امور شخصی و خانگی سالمند

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مربوطه بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :1-مراقبت و نگهداری از سالمند3- تهیه غذا و دادن غذا5- رسیدگی به علائق سالمند در اوقات فراغت ( مرور خاطرات- خواندن کتاب – حل کردن جدول و ...... )8- رسیدگی به نظافت و استحمام سالمند9- رسیدگی به نظافت محل زندگی سالمند

موجود نیست

نیروی آقا برای مراقبت از سالمند بیمار
نیروی آقا برای مراقبت از سالمند بیمار

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مربوطه بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به پیگیری درمان و دادن دارو درتمام ساعات کاری اشاره کرد.

موجود نیست

نیروی خانم برای مراقبت از سالمند بیمار
نیروی خانم برای مراقبت از سالمند بیمار

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مربوطه بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به پیگیری درمان و دادن دارو درتمام ساعات کاری اشاره کرد.

موجود نیست

نیروی آقا برای مراقبت از سالمند
نیروی آقا برای مراقبت از سالمند

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مربوطه بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :1-مراقبت و نگهداری از سالمند2- پیگیری درمان و دادن دارو درتمام ساعات کاری3- تهیه غذا و دادن غذا

موجود نیست

نیروی خانم برای مراقبت از سالمند
نیروی خانم برای مراقبت از سالمند

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مربوطه بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :1-مراقبت و نگهداری از سالمند2- پیگیری درمان و دادن دارو درتمام ساعات کاری3- تهیه غذا و دادن غذا

موجود نیست

پرستارهمراه
پرستارهمراه

همراه و پرستار خصوصی و حرفه ای برای بیمار در بیمارستان پرستار سالمند، باید ویژگی های مشخصی داشته باشد، تا بتواند نیازهای سالمند را مرتفع کند،اگر سالمند در شرایطی است که نیاز به یک مراقب ویژه دارد مانند پرستار ICU و CCU، مراقب بیهوشی، فیزیوتراپ و یا هر تخصصی که نیاز به مدرک دارد، از موسسه پرستاری افراد دارای مدرک معتبر را بخواهید.اجرای درست فرامین پزشک مهم‌ترین وظیفه یک پرستار در خانه است

موجود نیست

پرستارسالمندان شرایط ویژه
پرستارسالمندان شرایط ویژه

پرستار سالمند، باید ویژگی های مشخصی داشته باشد، تا بتواند نیازهای سالمند را مرتفع کند که شامل این ویژیگی ها می شودعطوفت و مهربانی، شعور بالا، محتاط بودن، هوشیاری‌، ساکت بودن (انجام کار بدون سر و صدا)، فرز و چالاک بودن و شاد بودن از مولفه‌های یک پرستار خوب به شمار می‌رود. علاوه بر موارد مذکور پرستار باید از نظر فنی و پزشکی نیز در کار خود مهارت داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.اجرای درست فرامین پزشک مهم‌ترین وظیفه یک پرستار در خانه است مخصوصا بیماران خاص معلولین  سرطانی ها و غیره و..

موجود نیست

پرستار روزانه
پرستار روزانه

برای سالمند بیمار، بر اساس سن سالمند، نیازهای خاصی وجود دارد، و به همین دلیل پرستار سالمند، باید ویژگی های مشخصی داشته باشد، تا بتواند نیازهای سالمند را مرتفع کند.از همین رو ما به شما پرستارمناسب معرفی میکنیم عطوفت و مهربانی، شعور بالا، محتاط بودن، هوشیاری‌، ساکت بودن (انجام کار بدون سر و صدا)، فرز و چالاک بودن و شاد بودن از مولفه‌های یک پرستار خوب به شمار می‌رود. علاوه بر موارد مذکور پرستار باید از نظر فنی و پزشکی نیز در کار خود مهارت داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

موجود نیست

پرستاردائمی
پرستاردائمی

همواره به دلایلی در زندگی مجبور هستیم از افرادی دعوت کنیم تا به انجام برخی امور در منزل‌مان بپردازند. مانند پرستار سالمند.مراقب از سالمند در منزل در هر ملاقات برای شروع خدمات مراقبتی ساعتی مورد نیاز است. بسیاری از موسسات از آنجایی که میدانند سالمندان در هنگام شروع دورهی مراقبتشان مقاومت میکنند، خدمات را با یک ملاقات در هفته شروع میکنند. معمولا زمانی که سالمندان متوجه فوائد ملاقات فرد مراقب میشوند، ساعتهای بیشتری از خدمات مراقبتی را طلب میکنند. موسسات مراقبت از سالمند در منزل معمولا از سالمندان میخواهند برنامهی هفتگی منظمی را دنبال کنند تا فرد مراقب ثابت و شایستهای برایشان در نظر گرفته شود.

موجود نیست

پرستارساعتی
پرستارساعتی

خدمات مراقبت از سالمند در منزل به صورت ساعتی موسسات مراقبت از سالمند در منزل مراقبتهای ساعتی یا تمام وقت را ارائه میدهند. تعداد معدودی موسسه نیز هستند که تنها مراقبت از سالمند در منزل را به صورت ساعتی ارائه میدهند زیرا مراقبت از سالمند در منزل به طور تمام وقت نیازمند کارمندان مختلف و مدیریت بیشتری است. مراقبت از سالمند در منزل به صورت ساعتی،معمولا حداقل 3 تا 4 ساعت مراقبت از سالمند در منزل در هر ملاقات برای شروع خدمات مراقبتی ساعتی مورد نیاز است

موجود نیست

فروشگاه های دسته بندی " پرستار سالمند "


فروشگاهی وجود ندارد